Chuyển kịch bản của bạn cho các cơ quan văn học

Nếu bạn giống như hầu hết các nhà biên kịch tham vọng, việc giới thiệu kịch bản của bạn cho các Cơ quan Văn học có vẻ hơi khó hiểu. Phương diện kinh doanh của việc viết kịch bản luôn có thể hơi khó hiểu đối với bất kỳ ai chưa hiểu rõ. Bạn thậm chí có thể đã tự hỏi mình nhiều lần, ‘làm thế nào để tôi, một nhà biên kịch vô danh có thể giới thiệu kịch bản của tôi cho Hollywood.’

Có một số cách để thu hút mọi người quan tâm đến kịch bản của bạn. Tham dự lễ hội sân bất cứ khi nào bạn có thể. Hoặc liên hệ với một người nào đó mà bạn biết hình đặng văn lâm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu người đó không chính xác là kết nối mà bạn đang tìm kiếm, có thể họ biết ai đó. Nhưng thông thường, nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn thực sự chưa có bất kỳ mối liên hệ nào với Hollywood.

Đó là một công việc kinh doanh vui nhộn, thứ được gọi là “show biz”. Để các nhà sản xuất và đạo diễn cũng như những người điều hành studio đó chuẩn bị sẵn kịch bản của bạn, bạn thường cần phải có một tác nhân văn học để đưa bạn đến cửa. Nhưng sau đó, hầu hết các đại lý thậm chí sẽ không nhìn bạn nếu bạn chưa có một số loại nhận dạng. Nó có thể gây khó chịu. Làm thế nào để bạn thu hút được sự chú ý của họ?

Một trong những cách tốt nhất để bạn đặt chân vào cánh cửa Hollywood là viết một bức thư truy vấn và gửi nó đến các nhân viên khác nhau tại các cơ quan văn học khác nhau.